Spółdzielnia socjalna: Co to jest spoldzielnia socjalna

Zgodnie z przepisami polskiego prawa, istnieje specyficzna forma działalności gospodarczej, którą określa się oficjalnie mianem spółdzielni socjalnej.Spółdzielnia socjalna: Co to jest spoldzielnia socjalna Zdjęcie ściągnięte z: www.kooperatywa.com.pl Taki podmiot stanowi połączenie niektórych cech typowych dla pozarządowej organizacji, czyli przedsiębiorstwa społecznego oraz klasycznej firmy. Najważniejsze w tym organizmie jest to, aby członkowie wspomnianego tworu byli w minimum pięćdziesięciu procentach zaliczani jako obywatele zagrożeni wykluczeniem społecznym.Spółdzielnia socjalna: Co to jest spoldzielnia socjalna Zdjęcie ściągnięte z: www.spoldzielniafado.pl Generalnie celem istnienia opisywanej tu spółdzielni okazuje się przeciwdziałanie wyżej wymienionemu zjawisku, czyli całkowitemu wykluczeniu danej jednostki społecznej z życia społecznego. Jako owe wykluczenie rozumie się natomiast w dużej mierze aktywność na rynku pracy.

Spółdzielnia socjalna powstaje zatem w wielkim skrócie mówiąc dokładnie po to, aby była miejscem pracy i źródłem uzyskiwania dochodów dla tych, którzy kompletnie nie mogą znaleźć zatrudnienia u podmiotów z zewnątrz. Jest to osobiste świadczenie pracy przez członków zrzeszonych w ramach spółdzielni socjalnej.Spółdzielnia socjalna: Co to jest spoldzielnia socjalna Zdjęcie ściągnięte z: www.powiatostrzeszowski.pl Takie przepisy, regulujące istnienie charakteryzowanych tu podmiotów i w ogóle dopuszczające funkcjonowanie takich tworów obecne jest w polskich przepisach od kwietnia 2004 roku. Zostało ono wprowadzone na zasadzie obowiązywania ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Jest to jednocześnie zmiana w zakresie ustawy z 1982 roku Prawo spółdzielcze. Dziś natomiast spółdzielnie socjalne działają w oparciu o najświeższy zapis prawny, jakim jest ustawa pochodząca z 27 kwietnia 2006 roku.

Za wpis odpowiedzialny jest: